Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (număr unic 19/ARFC/2020)

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (număr unic 216/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor
28.05.2019     
 
CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (număr unic 213/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor
28.05.2019     
 
CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor (număr unic 219/MECC/2018), autor – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
14.12.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023 (număr unic 215/MADRM/2018).
14.12.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 273/2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către Agenția „Moldsilva” și Regulamentului cu privire la modul de formare și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale (număr unic 213/MADRM/2018).
14.12.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (număr unic 19/ARFC/2020)

      
21.01.2020    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat privind proiectul de hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (număr unic 19/ARFC/2020), autor – Agenția Relații Funciare și Cadastru

În nota informativă se menționează că prin Legea de modernizare a Codului civil nr. 133/2018 au fost operate modificări semnificative atât la capitolul registre de publicitate, cât şi referitor la alte reglementări ale Codului civil care au tangenţă cu registrul bunurilor imobile. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la Codul civil, operate prin Legea 133/2018 se impune imperios modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile pentru ca aceasta să corespundă reglementărilor Codului civil şi să dea soluţii practice referitoare la ţinerea registrului bunurilor imobile şi activitatea de înregistrare.

Potrivit autorilor un alt obiectiv al proiectului de lege este crearea cadrului legal necesar asigurării finalizării cadastrului bunurilor imobile pe întreg teritoriul ţării prin realizarea înregistrării primare masive în cele 497 de localităţi rurale în care aceasta nu a avut loc. Finalizarea înregistrării primare masive este indispensabil condiţionată de finalizarea perfectării titlurilor de autentificare a drepturilor deţinătorilor de teren, astfel că conlucrarea eficientă între organele cadastrale şi autorităţile publice locale în acest proces este una determinantă. Proiectul vine cu soluţii pentru anumite situaţii de fapt identificate, care să permită luarea deciziilor şi, respectiv, luarea la evidenţă cadastrală a întreg teritoriului ţării, fără a avea „goluri”, şi a asigura în final o gestionare eficientă a bunurilor imobile.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md

Fișier:

Proiectul de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (număr unic 19/ARFC/2020)