Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru o guvernare deschisa pentru ani 2019-2020 (numar unica 4/CS/2018)

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea soluției de ghișeu unic pentru implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului (număr unic 92/MEI/2018)
30.10.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și proiectul de lege pentru executarea articolului 31
26.10.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului despre aprobarea listei zonelor comunitare, identificate ca zone protejate, libere de organismele dăunătoare specificate
19.10.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
12.07.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an
23.06.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru o guvernare deschisa pentru ani 2019-2020 (numar unica 4/CS/2018)

      
29.10.2018    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat privind proiectul HG cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru o guvernare deschisa pentru ani 2019-2020 (numar unica 4/CS/2018).

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pentru perioada anilor 2019-2020 a fost elaborat de Cancelaria de Stat în vederea realizării obiectivelor privind guvernarea deschisă enunțate în componenta ”Responsabilizarea administrației publice” din Strategia privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 911 din 25 iulie 2016. De asemenea, elaborarea planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2019-2020 este un angajament al Guvernului în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă. 

Scopul planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă este asigurarea unei guvernări transparente, responsabile și eficiente prin îmbunătățirea proceselor decizionale, participative și a dialogului cu cetățenii.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md

Sinteza contribuţie