Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și proiectul de lege pentru executarea articolului 31

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre privind proiectul de hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2019
24.11.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (număr unic 155/MSMPS/2018)
23.11.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la serviciile prestate de bibliotecile publice
20.11.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea soluției de ghișeu unic pentru implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului (număr unic 92/MEI/2018)
30.10.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru o guvernare deschisa pentru ani 2019-2020 (numar unica 4/CS/2018)
29.10.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și proiectul de lege pentru executarea articolului 31

      
26.10.2018    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Finanțelor privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (97/MF/2018). Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare în sectorul bugetar - reprezintă un cadru general ce cuprinde principiile, regulile și procedurile de stabilire a salariilor în raport cu ierarhia funcțiilor din sectorul bugetar. În proiect se menționează că scopul prezentei legi este asigurarea unui sistem de salarizare a personalului din sectorul bugetar transparent, echitabil, atractiv, nediscriminatoriu, simplu de gestionat, capabil să reflecte și să remunereze performanța, în cadrul căruia salariul de bază reprezintă principalul element al remunerației personalului.

De asemenea în adresa CALM parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Finanțelor privind proiectul de lege pentru executarea articolului 31 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (număr unic 98/MF/2018).

Potrivit autorilor Legea oferă o viziune nouă asupra structurii sistemului de salarizare, stabilește drepturile salariale, condițiile de formare a salariului de funcție conform gradelor și treptelor de salarizare. La fel, Legea statuează că normele privind salarizarea personalului din sectorul bugetar țin în exclusivitate de legea respectivă și nu pot fi obiectul de reglementare al altor legi.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectelor în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos. Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md

Fișiere:

Proiectul 97/MF/2018

Proiectul 98/MF/2018