Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (număr unic 216/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor
28.05.2019     
 
CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (număr unic 213/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor
28.05.2019     
 
CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor (număr unic 219/MECC/2018), autor – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
14.12.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023 (număr unic 215/MADRM/2018).
14.12.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 273/2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către Agenția „Moldsilva” și Regulamentului cu privire la modul de formare și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale (număr unic 213/MADRM/2018).
14.12.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate

      
05.05.2018    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

În nota informativă a proiectului este menționat că:

În contextul prevenirii excluziunii sociale și susținerii familiilor/persoanelor defavorizate pentru a depășirea situațiile de dificultate cu care se confruntă, a fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate reprezintă un serviciu social specializat, instituit în baza deciziei consiliului raional/municipal în cadrul structurii teritoriale de asistență socială.

Serviciul are drept scop, susținerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depășirea situațiilor de dificultate, precum și pentru prevenirea excluziunii sociale și instituționalizării acestora, în baza necesităților identificate.

Obiectivele Serviciului constau în facilitarea diminuării/depășirii situației de dificultate cu care se confruntă familia/persoana defavorizată, acordarea suportului monetar familiei/persoanei defavorizate, conform necesităților identificate, prevenirea excluziunii sociale și/sau instituționalizării membrilor familiei/persoanei defavorizate, precum și asistarea familiei/persoanelor defavorizate în scopul valorificării suportului monetar conform necesităților.

Beneficiari ai Serviciului sunt familiile/persoanele defavorizate, confirmate în baza rezultatelor evaluării necesităților, cetățeni ai Republicii Moldova și străinii specificați în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, domiciliați pe teritoriul acesteia.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md   

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fișiere:

Proiectul HG

Nota informativă