Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea soluției de ghișeu unic pentru implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului (număr unic 92/MEI/2018)
30.10.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru o guvernare deschisa pentru ani 2019-2020 (numar unica 4/CS/2018)
29.10.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și proiectul de lege pentru executarea articolului 31
26.10.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului despre aprobarea listei zonelor comunitare, identificate ca zone protejate, libere de organismele dăunătoare specificate
19.10.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
12.07.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării

      
21.04.2018    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării.

În nota informativă se menționează că, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii ca urmare a necesarului alinierii legislației primare din domeniul energiei termice și promovării cogenerării la cadrul juridic în domeniul energetic, eficienței energetice, etc, adoptate recent de către Parlament, creării unui mediu favorabil pentru atragerea investițiilor private în sectorul de alimentare centralizată cu energie termică, utilizând mecanismele de piață disponibile, cît în vederea oferirii unui răspuns solicitărilor parvenite din partea producătorilor de energie termică în regim de cogenerare.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md   

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fişiere suplimentare

ro_5240_NI-la-proiectul-de-lege-C&M-legea-92in-lucru2-apr.docx