Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii de pentru modificarea și completarea unor acte legislative

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (număr unic 216/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor
28.05.2019     
 
CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (număr unic 213/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor
28.05.2019     
 
CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor (număr unic 219/MECC/2018), autor – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
14.12.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023 (număr unic 215/MADRM/2018).
14.12.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 273/2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către Agenția „Moldsilva” și Regulamentului cu privire la modul de formare și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale (număr unic 213/MADRM/2018).
14.12.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii de pentru modificarea și completarea unor acte legislative

      
20.04.2018    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Comisiei Parlamentare ”Comisia administrație publică„ privind proiectul legii de pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

În nota informativă se menționează că prezentul proiect vine sa aducă în concordanță cadrul legal și sa asigure evitarea discriminării indirecte, existența cărora se observă prin câteva prevederi aparent neutre, dar care au ca efect dezavantajarea unui grup de persoane în baza unui criteriu protejat.

Astfel, potrivit autorilor, legislația trebuie modificată în așa fel, încît, femeia care a acces în funcția de demnitar ales (primar, viceprimar, președinte de raion, vicepreședinte de raion), și care se află în concediu de maternitate pe o perioadă mai mare de 4 luni să nu fie supusă riscului de a înceta înainte de termen mandatul. În acest caz, mandatul demnitarului ales local, care își exercită dreptul la concediu de maternitate poate fi suspendat pe perioada aflării persoanei în concediu.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL, în termen de cel mult 7 zile, să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fișier:

Proiectul Legii