Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii de pentru modificarea și completarea unor acte legislative

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
12.07.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an
23.06.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate
05.05.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 2016
27.04.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării
21.04.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii de pentru modificarea și completarea unor acte legislative

      
20.04.2018    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Comisiei Parlamentare ”Comisia administrație publică„ privind proiectul legii de pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

În nota informativă se menționează că prezentul proiect vine sa aducă în concordanță cadrul legal și sa asigure evitarea discriminării indirecte, existența cărora se observă prin câteva prevederi aparent neutre, dar care au ca efect dezavantajarea unui grup de persoane în baza unui criteriu protejat.

Astfel, potrivit autorilor, legislația trebuie modificată în așa fel, încît, femeia care a acces în funcția de demnitar ales (primar, viceprimar, președinte de raion, vicepreședinte de raion), și care se află în concediu de maternitate pe o perioadă mai mare de 4 luni să nu fie supusă riscului de a înceta înainte de termen mandatul. În acest caz, mandatul demnitarului ales local, care își exercită dreptul la concediu de maternitate poate fi suspendat pe perioada aflării persoanei în concediu.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL, în termen de cel mult 7 zile, să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fișier:

Proiectul Legii