Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii de pentru modificarea și completarea unor acte legislative

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea soluției de ghișeu unic pentru implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului (număr unic 92/MEI/2018)
30.10.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru o guvernare deschisa pentru ani 2019-2020 (numar unica 4/CS/2018)
29.10.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și proiectul de lege pentru executarea articolului 31
26.10.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului despre aprobarea listei zonelor comunitare, identificate ca zone protejate, libere de organismele dăunătoare specificate
19.10.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
12.07.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii de pentru modificarea și completarea unor acte legislative

      
20.04.2018    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Comisiei Parlamentare ”Comisia administrație publică„ privind proiectul legii de pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

În nota informativă se menționează că prezentul proiect vine sa aducă în concordanță cadrul legal și sa asigure evitarea discriminării indirecte, existența cărora se observă prin câteva prevederi aparent neutre, dar care au ca efect dezavantajarea unui grup de persoane în baza unui criteriu protejat.

Astfel, potrivit autorilor, legislația trebuie modificată în așa fel, încît, femeia care a acces în funcția de demnitar ales (primar, viceprimar, președinte de raion, vicepreședinte de raion), și care se află în concediu de maternitate pe o perioadă mai mare de 4 luni să nu fie supusă riscului de a înceta înainte de termen mandatul. În acest caz, mandatul demnitarului ales local, care își exercită dreptul la concediu de maternitate poate fi suspendat pe perioada aflării persoanei în concediu.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL, în termen de cel mult 7 zile, să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fișier:

Proiectul Legii