Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armoinzare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de Învățământ general"
30.12.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică
30.07.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice
30.07.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia populaţiei de acţiunea cîmpurilor electromagnetice emise de obiectivele radiotehnice
20.07.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2017 – 2018
20.07.2017     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armoinzare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare

      
10.08.2017    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la  normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armoinzare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare.

În nota informativă se menționează că Regulamentul stabileşte obligaţiunile entităţilor publice responsabile pentru crearea şi gestionarea serviciilor de reţea şi obligaţiunile autorităţii coordonatoare a infrastructurii naţionale de date spaţiale, normele de creare şi cerinţele privind calitatea serviciilor de reţea menţionate mai sus, precum şi termenul de implementare al acestora. 

Proiectul Hotărârii Guvernului conţine următoarele anexe:

1) Cerinţele privind calitatea serviciului de reţea;

2) Cerinţele şi caracteristicile specifice aplicabile pentru serviciile de căutare;

3) Cerinţele şi caracteristicile specifice aplicabile pentru serviciile de vizualizare; 

4) Cerinţele şi caracteristicile specifice aplicabile pentru serviciile de transformare; 

5) Cerinţele şi caracteristicile specifice aplicabile pentru serviciile de descărcare.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md   

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fișiere:

Proiectul HG

Nota informativă 

Sinteza

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5