Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (număr unic 216/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor
28.05.2019     
 
CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (număr unic 213/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor
28.05.2019     
 
CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor (număr unic 219/MECC/2018), autor – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
14.12.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023 (număr unic 215/MADRM/2018).
14.12.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 273/2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către Agenția „Moldsilva” și Regulamentului cu privire la modul de formare și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale (număr unic 213/MADRM/2018).
14.12.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice

      
30.07.2017    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Finanțelor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice.

În nota informativă se menționează că proiectul Regulamentului cu privire la inițierea și desfășurarea centralizată a procedurilor de achiziții publice este elaborat în temeiul art. 12 alin. (6) din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 3 iulie 2015, în vederea executării indicațiilor Guvernului cu privire la înaintarea propunerilor de completare a actelor normative pentru ameliorarea deficiențelor ce țin de alimentația publică, inclusiv a copiilor din școli și grădinițe, precum și pentru realizarea acțiunii nr. 7 din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1332 din  14 decembrie 2016.

Potrivit autorilor, obiectivul Regulamentului cu privire la inițierea și desfășurarea centralizată a procedurilor de achiziții public este crearea mecanismului de achiziții centralizate pentru utilizarea eficientă şi optimă a mijloacelor financiare, promovând concurența, transparența, calitatea și sustenabilitatea în procesul de achiziție publică.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fisiere:

Proiectul HG

Nota informativă