Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre privind proiectul de hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2019
24.11.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (număr unic 155/MSMPS/2018)
23.11.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la serviciile prestate de bibliotecile publice
20.11.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea soluției de ghișeu unic pentru implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului (număr unic 92/MEI/2018)
30.10.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru o guvernare deschisa pentru ani 2019-2020 (numar unica 4/CS/2018)
29.10.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice

      
30.07.2017    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Finanțelor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice.

În nota informativă se menționează că proiectul Regulamentului cu privire la inițierea și desfășurarea centralizată a procedurilor de achiziții publice este elaborat în temeiul art. 12 alin. (6) din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 3 iulie 2015, în vederea executării indicațiilor Guvernului cu privire la înaintarea propunerilor de completare a actelor normative pentru ameliorarea deficiențelor ce țin de alimentația publică, inclusiv a copiilor din școli și grădinițe, precum și pentru realizarea acțiunii nr. 7 din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1332 din  14 decembrie 2016.

Potrivit autorilor, obiectivul Regulamentului cu privire la inițierea și desfășurarea centralizată a procedurilor de achiziții public este crearea mecanismului de achiziții centralizate pentru utilizarea eficientă şi optimă a mijloacelor financiare, promovând concurența, transparența, calitatea și sustenabilitatea în procesul de achiziție publică.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fisiere:

Proiectul HG

Nota informativă