Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotaririi de Guvern "Pentru modificarea si completarea Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social"

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (număr unic 216/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor
28.05.2019     
 
CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (număr unic 213/MF/2019), autor – Ministerul Finanțelor
28.05.2019     
 
CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor (număr unic 219/MECC/2018), autor – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
14.12.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023 (număr unic 215/MADRM/2018).
14.12.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 273/2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către Agenția „Moldsilva” și Regulamentului cu privire la modul de formare și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale (număr unic 213/MADRM/2018).
14.12.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotaririi de Guvern "Pentru modificarea si completarea Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social"

      
18.07.2017    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova privind proiectul hotaririi de Guvern "Pentru modificarea si completarea Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social". 

În nota informativă se menționează că prezentul proiect a fost elaborat în scopul eficientizării mecanismului de implementare a Programului de ajutor social şi propune ca, şomerii înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social să aibă obligaţia de a presta, la solicitarea primarului sau după caz viceprimarului/pretorului activităţi de interes comunitar, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă. 

Vor face excepţie, familiile pentru care suma stabilită a ajutorului social este de pînă la inclusiv 30% din nivelul venitului lunar minim garantat (în continuare - VLMG) sau în cazul în care şomerul este în incapacitate temporară de muncă potrivit certificatului eliberat de către medicul de familie sau după caz, concluzia consiliului medical consultativ al instituţiei medico-sanitare publice. 

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fisiere:

Nota informativa 133-XVI

Nota informativa la proiectul HG 1167

Proiectul Legii 133-XVI

Proiectul HG 1167

Avize Scanate

Avize scanate institutii

Raport la propuneri si obiectii 133-XVI

Raport la propuneri si obiectii HG 1167