Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotaririi de Guvern "Pentru modificarea si completarea Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social"

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
12.07.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an
23.06.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate
05.05.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 2016
27.04.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării
21.04.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotaririi de Guvern "Pentru modificarea si completarea Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social"

      
18.07.2017    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova privind proiectul hotaririi de Guvern "Pentru modificarea si completarea Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social". 

În nota informativă se menționează că prezentul proiect a fost elaborat în scopul eficientizării mecanismului de implementare a Programului de ajutor social şi propune ca, şomerii înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social să aibă obligaţia de a presta, la solicitarea primarului sau după caz viceprimarului/pretorului activităţi de interes comunitar, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă. 

Vor face excepţie, familiile pentru care suma stabilită a ajutorului social este de pînă la inclusiv 30% din nivelul venitului lunar minim garantat (în continuare - VLMG) sau în cazul în care şomerul este în incapacitate temporară de muncă potrivit certificatului eliberat de către medicul de familie sau după caz, concluzia consiliului medical consultativ al instituţiei medico-sanitare publice. 

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fisiere:

Nota informativa 133-XVI

Nota informativa la proiectul HG 1167

Proiectul Legii 133-XVI

Proiectul HG 1167

Avize Scanate

Avize scanate institutii

Raport la propuneri si obiectii 133-XVI

Raport la propuneri si obiectii HG 1167