Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului Practic C.01.02:2017 Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
12.07.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an
23.06.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate
05.05.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 2016
27.04.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării
21.04.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului Practic C.01.02:2017 Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități

      
20.05.2017    

În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor de a veni cu un aviz privind proiectul Codului Practic C.01.02:2017 Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități.

În nota informativă se menționează că Codul practic în construcții CP C.01.02-2017 „Сlădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități” este elaborat în dezvoltarea prevederilor normativului în construcții NCM 01.06-2014 (МСН 23-01-2014) „Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcţie la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi”.

Codul practic în construcții CP C.01.02-2017 include prevederi de realizare ale cerinţelor referitoare la includerea persoanelor cu dizabilități în societate, crearea pentru ei posibilități egale în accesibilitatea la mediul de activitate vitală, cu acces liber la obiecte de construcţie cu asigurarea securității lor în exploatare.

Prezentul Cod practic conține prevederi de bază, care trebuie folosite drept temei la elaborarea altor documente normative pentru persoane cu dizabilități.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md   

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM. 

Fișier:

Proiectul Codului Practic