Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instrucțiunii cu privire la modul de elaborare și conținutul documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
12.07.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an
23.06.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate
05.05.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 2016
27.04.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării
21.04.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instrucțiunii cu privire la modul de elaborare și conținutul documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile

      
06.06.2017    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova privind proiectul Instrucțiunii cu privire la modul de elaborare și conținutul documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile.

Instrucţiunea dată reglementează procedura de executare a lucrării cadastrale de formare a bunurilor imobile şi conţinutul documentaţiei cadastrale. Potrivit autorilor, argumentarea cea mai plauzibilă a elaborării acestei Instrucţiuni este că la momentul actual nu există un cadru normativ de reglementare a elaborării proiectului de formare şi conţinutul necesar a documentaţiei cadastrale la formarea bunului imobil.  Astfel, prin elaborarea Instrucţiunii în cauză, se va agunge la o claritate în procesul de executare a lucrărilor de formare, verificare şi recepţie a documentelor prezentate. 

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md   

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fișiere:

Proiectul Instrucțiunii

Nota informativă