Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instrucțiunii cu privire la modul de elaborare și conținutul documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de Învățământ general"
30.12.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armoinzare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare
10.08.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică
30.07.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice
30.07.2017     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia populaţiei de acţiunea cîmpurilor electromagnetice emise de obiectivele radiotehnice
20.07.2017     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instrucțiunii cu privire la modul de elaborare și conținutul documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile

      
06.06.2017    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova privind proiectul Instrucțiunii cu privire la modul de elaborare și conținutul documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile.

Instrucţiunea dată reglementează procedura de executare a lucrării cadastrale de formare a bunurilor imobile şi conţinutul documentaţiei cadastrale. Potrivit autorilor, argumentarea cea mai plauzibilă a elaborării acestei Instrucţiuni este că la momentul actual nu există un cadru normativ de reglementare a elaborării proiectului de formare şi conţinutul necesar a documentaţiei cadastrale la formarea bunului imobil.  Astfel, prin elaborarea Instrucţiunii în cauză, se va agunge la o claritate în procesul de executare a lucrărilor de formare, verificare şi recepţie a documentelor prezentate. 

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md   

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fișiere:

Proiectul Instrucțiunii

Nota informativă