Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative | CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instructiunii cu privire la modul de executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren

vezi mai mult

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
12.07.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an
23.06.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate
05.05.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 2016
27.04.2018     
 
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării
21.04.2018     
 

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instructiunii cu privire la modul de executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren

      
05.06.2017    

În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova privind proiectul Instructiunii cu privire la modul de executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren.

Prezenta Instrucţiune stabileşte modul de executare a lucrării cadastrale la atribuirea primară a terenului sau actualizarea planului cadastral prin modificarea hotarelor terenurilor înregistrate, coordonarea şi recepţia lor.

În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului în cauză, prin oricare din mijloacele indicate mai jos.

Date de contact: Telefon: 022-223509; Fax: 022-223529; Email: info@calm.md, viorel.rusu@calm.md   

Persoană de contract - Viorel Rusu, Expert juridic CALM.

Fișiere:

Instrucțiunea

Nota informativă 

Anexe