Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.84; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.12)
În adresa CALM a parvenit o solicitare (repetată) din partea Comisiei Parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice” de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.84; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.12).
29.02.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii cu privire la statutul etnocultural al raionului Taraclia
În adresa CALM a parvenit o solicitare (repetată) din partea Comisiei Parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice” de a veni cu un aviz privind proiectul legii cu privire la statutul etnocultural al raionului Taraclia.În nota explicativă se menționează
29.02.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru completarea art.19 al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală
În adresa CALM a parvenit o solicitare (repetată) din partea Comisiei Parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice” de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru completarea art.19 al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică
24.02.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.1, 10'1, 10'2, 10'3, 10'4; Legea serviciilor publice de gospodărie comunală – art.10, 14, 15, ș.a.; ș.a. )
În adresa CALM a parvenit o solicitare (repetată) din partea Comisiei Parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice” de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația
24.02.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului "Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico–sanitare publice şi Contractului–tip de management al instituţiei medico–sanitare publice"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului "Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico–sanitare publice şi Contractului–tip de management al
12.02.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului SIA „Registrul ajutoarelor de stat”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Consiliului Concurenței de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului SIA „Registrul ajutoarelor de stat”.În nota informativă se menționează că crearea sistemului informational automatizat ”Registrul ajutoarelor de stat" este impusa de necesitatea creșterii transparentei în operațiunile de acordare a ajutorului de stat, contribuind în acest mod la minimizarea impactului negativ al ajutorului de stat asupra concurentei și a comerțului international, precum și adaptarea legislației Republicii
11.02.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.279, 280, 287; Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI al Codului fiscal – art.4; ș.a.)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.279, 280, 287; Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI
06.12.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea Programului Naţional de Imunizări pentru anii 2016 – 2020"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea Programului Naţional de Imunizări pentru anii 2016 – 2020"În nota informativă se menționează că, reieşind din necesitatea
06.12.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 (art.2731, 398, 400, 400'1)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 (art.2731, 398, 400, 400'1).În nota informativă se menționează că, prezentul
05.12.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului "pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico–sanitare publice şi Contractului–tip de management al instituţiei medico–sanitare publice"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului "pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico–sanitare publice şi Contractului–tip de management al
05.12.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi control a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi control a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.În nota
05.12.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din domeniul prevenirii
07.10.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind inspecția periodică a cazanelor şi a sistemelor de încălzire din clădiri
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind inspecția periodică a cazanelor şi a sistemelor de încălzire din clădiri.
06.10.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind accesul publicului la informația de mediu
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul de lege privind accesul publicului la informația de mediu.În nota informativă se menționează că Proiectul Legii cu privire la accesul publicului la informația
05.10.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Ordinului ministrului mediului pentru aprobarea Conceptului de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și a Ghidului privind regionalizarea companiilor de apă - canal
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz la proiectul Ordinului ministrului mediului pentru aprobarea Conceptului de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și a Ghidului privind regionalizarea
05.10.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului de Interne a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind apărarea împotriva incendiilor, Legea cu privire la protecţia civilă, Legea privind descentralizarea administrativă, Legea privind administraţia publică locală şi legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)).
05.10.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului SIA „Registrul ajutoarelor de stat”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Consiliului Concurenței de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului SIA „Registrul ajutoarelor de stat”.
05.10.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre de Guvern "Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează "în unele hotărîri ale Guvernului"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova de a veni cu cu un aviz privind proiectul de hotărîre de Guvern "Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează "în unele hotărîri ale Guvernului".În
05.09.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior ș.a.)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Economiei  de a veni cu cu un aviz privind  proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior ș.a.) .În
02.09.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Horărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic pentru autorizarea lucrărilor de construcție”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Economiei de a veni cu cu un aviz privind proiectul Horărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic pentru autorizarea lucrărilor de construcție”.
02.09.2015     
     
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »»