Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

CALM solicită opinia membrilor proiectul legii pentru modificarea Legii nr. 128 din 11 iulie 2014 privind performanța energetică a clădirilor
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru modificarea Legii nr. 128 din 11 iulie 2014 privind performanța energetică a clădirilor. În nota informativă se menționează
22.03.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind accesul publicului la informația de mediu
În adresa CALM a parvenit o solicitare in partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz referitor la proiectul legii proiectul de lege privind accesul publicului la informația de mediu.
21.03.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Ghidului privind elaborarea planului de afaceri pentru dezvoltarea companiilor de apă - canal
În adresa CALM a parvenit o solicitare in partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz referitor la proiectul ordinului ministrului privind Proiectul Ghidului privind elaborarea planului de afaceri pentru dezvoltarea companiilor de apă - canal.
21.03.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025
În adresa CALM a parvenit o solicitare (repetată) din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025.În nota
16.03.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012”
În adresa CALM a parvenit o solicitare de a veni cu un aviz privind Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012”.În nota informativă se menționează că o
16.03.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la tineret
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Tineretului și Sportului de a veni cu un aviz  privind proiectul de lege cu privire la tineret.În nota informativă se menționează că noul proiect de lege a tineretului îşi propune să stabilească
05.03.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Protecției Sociale și Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016.
05.03.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020
În adresa CALM a parvenit o solicitare (repetată) din partea Ministerului Protecției Sociale și Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020.
05.03.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.84; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.12)
În adresa CALM a parvenit o solicitare (repetată) din partea Comisiei Parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice” de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.84; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.12).
29.02.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii cu privire la statutul etnocultural al raionului Taraclia
În adresa CALM a parvenit o solicitare (repetată) din partea Comisiei Parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice” de a veni cu un aviz privind proiectul legii cu privire la statutul etnocultural al raionului Taraclia.În nota explicativă se menționează
29.02.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru completarea art.19 al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală
În adresa CALM a parvenit o solicitare (repetată) din partea Comisiei Parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice” de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru completarea art.19 al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică
24.02.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.1, 10'1, 10'2, 10'3, 10'4; Legea serviciilor publice de gospodărie comunală – art.10, 14, 15, ș.a.; ș.a. )
În adresa CALM a parvenit o solicitare (repetată) din partea Comisiei Parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice” de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația
24.02.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului "Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico–sanitare publice şi Contractului–tip de management al instituţiei medico–sanitare publice"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului "Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico–sanitare publice şi Contractului–tip de management al
12.02.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului SIA „Registrul ajutoarelor de stat”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Consiliului Concurenței de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului SIA „Registrul ajutoarelor de stat”.În nota informativă se menționează că crearea sistemului informational automatizat ”Registrul ajutoarelor de stat" este impusa de necesitatea creșterii transparentei în operațiunile de acordare a ajutorului de stat, contribuind în acest mod la minimizarea impactului negativ al ajutorului de stat asupra concurentei și a comerțului international, precum și adaptarea legislației Republicii
11.02.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.279, 280, 287; Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI al Codului fiscal – art.4; ș.a.)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.279, 280, 287; Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI
06.12.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea Programului Naţional de Imunizări pentru anii 2016 – 2020"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea Programului Naţional de Imunizări pentru anii 2016 – 2020"În nota informativă se menționează că, reieşind din necesitatea
06.12.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 (art.2731, 398, 400, 400'1)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 (art.2731, 398, 400, 400'1).În nota informativă se menționează că, prezentul
05.12.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului "pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico–sanitare publice şi Contractului–tip de management al instituţiei medico–sanitare publice"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului "pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico–sanitare publice şi Contractului–tip de management al
05.12.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi control a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi control a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.În nota
05.12.2015     
     
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »»