Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul documentului normativ în construcții: NCM C 01.03:2016 „Proiectarea construcţiilor pentru școli de învățămînt general" (va înlocui NCM C 01.03-2000)”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de a veni cu un aviz privind proiectul documentului normativ în construcții: NCM C 01.03:2016 „Proiectarea construcţiilor pentru școli de învățămînt general" (va înlocui NCM C 01.03-2000)”.În nota informativă
10.05.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la biblioteci, după introducerea modificărilor și completărilor parvenite
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Culturii de a veni cu un aviz privind proiectul legii cu privire la biblioteci, după introducerea modificărilor și completărilor parvenite.În nota informativă se menționează că, finalităţile urmărite de noile reglementări propuse de proiectul Legii
10.05.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii de Guvern Cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2016-2020
În adresa CALM a parvenit o solicitare in partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii de Guvern Cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe
10.05.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul NCM B.01.02:2016 Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului et IV (PA)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de a veni cu un aviz privind proiectul NCM B.01.02:2016 Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului et
26.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului de a veni cu un aviz privind proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor.În proiect se menționează că prevederile prezentului Regulament-tip sînt destinate pentru întocmirea regulamentelor de exploatare
26.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul pentru modificarea și completarea Legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr. 91 - XVI din 5 aprilie 2007
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul pentru modificarea și completarea Legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr. 91 - XVI din 5 aprilie 2007În nota informativă se
26.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instrucţiunii privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Agenţieii Relaţii Funciare şi Cadastru privind proiectul Instrucţiunii privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii.În proiect se menționează faptul că Prezenta Instrucţiune a fost elaborată în conformitate cu Legea
25.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de lucrări
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de lucrări.În nota informativă se menționează că prezentul Regulament vină să stabilească un mecanism
25.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere.În nota informativă se menționează că Regulamentul menţionat stabileşte modul de
25.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții.În nota informativă se menționează că, proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului
25.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri.În nota informativă se menționează că Regulamentul menţionat
25.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică
25.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentui-tip de exploatare a lacurilor de acumulare și iazurilor
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz la proiectul Regulamentui-tip de exploatare a lacurilor de acumulare și iazurilor.În proiect se menționează că, Prevederile prezentului Regulament-tip sînt destinate pentru...
08.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul INSTRUCŢIUNII cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul INSTRUCŢIUNII cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale.Potrivit autorilor, prezentul proiect stabileşte modul de elaborare și actualizare
06.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii muzeelor în redacție nouă
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Culturii de a veni cu un aviz privind Proiectul Legii muzeelor în redacție nouă.În nota informativă se menționează că, Proiectul Legii muzeelor vine să răspundă provocărilor și problemelor identificate în domeniul muzeal al
05.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Programului de stat privind salvgardarea obiceiului Colindatul de ceată bărbătească, inclus în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Culturii de a veni cu un aviz privind Proiectul Programului de stat privind salvgardarea obiceiului Colindatul de ceată bărbătească, inclus în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii.În nota informativă
05.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului practic în construcţii CP D 02.22-2016 ”Regulament privind lucrările de stabilizare a pămînturilor cu stabilizatori pe bază de compuși organici naturali polienzimici”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor de a veni cu un aviz privind proiectul Codului practic în construcţii CP D 02.22-2016.În nota informativă se menționează că Codul practic în construcţii CP D 02.22-2016 ”Regulament privind
05.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii privind concesiunile de lucrări și servicii
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Economiei Republicii Moldova, de a veni cu aviz privind proiectul legii privind concesiunile de lucrări și servicii.În nota informativă se menționează că Proiectul legii privind concesiunile de lucrări și servicii  a fost
05.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Economiei de a veni cu un aviz privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.În nota informativă se menționează
29.03.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la instituirea Agenţiei Naţionale Asistență Socială
În adresa CALM a parvenit o solicitare in partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul HG cu privire la instituirea Agenţiei Naţionale Asistență Socială.În nota informativă se menționează că, proiectul hotărîrii Guvernului a fost
22.03.2016     
     
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»