Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.95 (Proiectul nr. 446) şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Proiectul nr. 448)
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea comisiei parlamentare ”Comisia protecţie socială, sănătate şi familie” privind proiectele de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.95 (Proiectul nr. 446) şi proiectul de Lege pentru modificarea
07.12.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020.
01.08.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului Urbanismului şi Construcţiilor
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor de a veni cu un aviz privind proiectul Codului Urbanismului şi Construcţiilor.În nota informativă se menționează că, pe lîngă corelarea actelor normative care reglementează aceste domenii,
25.06.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de instrucțiune provizorie privind modul de completare, eliberare şi păstrare a Titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren MD:RM-36-02-04-97
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul de instrucțiune provizorie privind modul de completare, eliberare şi păstrare a Titlului de autentificare a
21.06.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii privind delimitarea proprietăţii publice
În adresa a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul legii privind delimitarea proprietăţii publice. În nota informativă se menționează că necesitatea elaborării proiectului de lege rezultă și din faptul, că actuala Lege privind terenurile
21.06.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la condominiu
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor de a veni cu un aviz repetat privind proiectul de lege cu privire la condominiu. În nota informativă se menționează că temeiul pentru elaborarea proiectului de lege
21.06.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății, de a veni cu un aviz privind proiectul Legii pentru completarea unor acte legislative.
26.05.2016     
Proiectul Strategiei de reformă a Administrației publice pentru anii 2016-2020
Fișier:Proiectul Strategiei de reformă a Administrației publice pentru anii 2016-2020
12.05.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul documentului normativ în construcții: NCM C 01.03:2016 „Proiectarea construcţiilor pentru școli de învățămînt general" (va înlocui NCM C 01.03-2000)”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de a veni cu un aviz privind proiectul documentului normativ în construcții: NCM C 01.03:2016 „Proiectarea construcţiilor pentru școli de învățămînt general" (va înlocui NCM C 01.03-2000)”.În nota informativă
10.05.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la biblioteci, după introducerea modificărilor și completărilor parvenite
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Culturii de a veni cu un aviz privind proiectul legii cu privire la biblioteci, după introducerea modificărilor și completărilor parvenite.În nota informativă se menționează că, finalităţile urmărite de noile reglementări propuse de proiectul Legii
10.05.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii de Guvern Cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2016-2020
În adresa CALM a parvenit o solicitare in partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii de Guvern Cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe
10.05.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul NCM B.01.02:2016 Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului et IV (PA)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de a veni cu un aviz privind proiectul NCM B.01.02:2016 Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului et
26.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului de a veni cu un aviz privind proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor.În proiect se menționează că prevederile prezentului Regulament-tip sînt destinate pentru întocmirea regulamentelor de exploatare
26.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul pentru modificarea și completarea Legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr. 91 - XVI din 5 aprilie 2007
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul pentru modificarea și completarea Legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr. 91 - XVI din 5 aprilie 2007În nota informativă se
26.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instrucţiunii privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Agenţieii Relaţii Funciare şi Cadastru privind proiectul Instrucţiunii privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii.În proiect se menționează faptul că Prezenta Instrucţiune a fost elaborată în conformitate cu Legea
25.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de lucrări
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de lucrări.În nota informativă se menționează că prezentul Regulament vină să stabilească un mecanism
25.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere.În nota informativă se menționează că Regulamentul menţionat stabileşte modul de
25.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții.În nota informativă se menționează că, proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului
25.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri.În nota informativă se menționează că Regulamentul menţionat
25.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică
25.04.2016     
     
1 2 3 »»