Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.279, 280, 287; Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI al Codului fiscal – art.4; ș.a.)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.279, 280, 287; Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI
06.12.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea Programului Naţional de Imunizări pentru anii 2016 – 2020"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea Programului Naţional de Imunizări pentru anii 2016 – 2020"În nota informativă se menționează că, reieşind din necesitatea
06.12.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 (art.2731, 398, 400, 400'1)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 (art.2731, 398, 400, 400'1).În nota informativă se menționează că, prezentul
05.12.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului "pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico–sanitare publice şi Contractului–tip de management al instituţiei medico–sanitare publice"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului "pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico–sanitare publice şi Contractului–tip de management al
05.12.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi control a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi control a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.În nota
05.12.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din domeniul prevenirii
07.10.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind inspecția periodică a cazanelor şi a sistemelor de încălzire din clădiri
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind inspecția periodică a cazanelor şi a sistemelor de încălzire din clădiri.
06.10.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind accesul publicului la informația de mediu
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul de lege privind accesul publicului la informația de mediu.În nota informativă se menționează că Proiectul Legii cu privire la accesul publicului la informația
05.10.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Ordinului ministrului mediului pentru aprobarea Conceptului de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și a Ghidului privind regionalizarea companiilor de apă - canal
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz la proiectul Ordinului ministrului mediului pentru aprobarea Conceptului de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și a Ghidului privind regionalizarea
05.10.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului de Interne a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind apărarea împotriva incendiilor, Legea cu privire la protecţia civilă, Legea privind descentralizarea administrativă, Legea privind administraţia publică locală şi legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)).
05.10.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului SIA „Registrul ajutoarelor de stat”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Consiliului Concurenței de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului SIA „Registrul ajutoarelor de stat”.
05.10.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre de Guvern "Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează "în unele hotărîri ale Guvernului"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova de a veni cu cu un aviz privind proiectul de hotărîre de Guvern "Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează "în unele hotărîri ale Guvernului".În
05.09.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior ș.a.)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Economiei  de a veni cu cu un aviz privind  proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior ș.a.) .În
02.09.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Horărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic pentru autorizarea lucrărilor de construcție”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Economiei de a veni cu cu un aviz privind proiectul Horărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic pentru autorizarea lucrărilor de construcție”.
02.09.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la statutul municipiului Chișinău
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Justiției de a veni cu un aviz privind proiectul de lege cu privire la statutul municipiului Chișinău.În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții
02.09.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr.149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr.149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura.
26.08.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la transmiterea în gestiune a unui lac de acumulare, proprietate de stat, Agenției ”Apele Moldovei”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul HG cu privire la transmiterea în gestiune a unui lac de acumulare, proprietate de stat, Agenției ”Apele Moldovei”În nota informativă se menționează că,
26.08.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectele de Hotărîre a Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la aprobarea Proiectului de lege cu privire la energia electrică” și ”Privind aprobarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Economiei de a veni cu un aviz privind roiectele de Hotărîre a Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la aprobarea Proiectului de lege cu privire la energia electrică”  și ”Privind aprobarea proiectului
24.08.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Strategiei sectorială de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat pentru anii 2016-2018
În conformitate cu scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 06/1-17/58 din 24 iulie 2015 privind particularitățile de elaborare a propunerilor la proiectul bugetului de stat pentru anul 2016 și estimărilor pentru anii 2017-2018, Ministerul Economiei inițiază procesul de elaborare a proiectului Strategiei
24.08.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul energetic pentru perioada anilor 2016- 2018
În conformitate cu scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 06/1-17158 din 24 iulie 2015 privind particularitățile de elaborare a propunerilor la proiectul bugetului de stat pentru anul 2016 și estimărilor pentru anii 2017-2018, Ministerul Economiei inițiază procesul de elaborare a proiectului Strategiei
24.08.2015     
     
1 2 3 »»