Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii de Guvern ”Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de învăţământ preşcolar”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministeului Sănătății Republicii Moldova de a veni cu un aviz la proiectul Hotărîrii de Guvern ”Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de învăţământ preşcolar”.Potrivit autorilor, prezentul act normativ are ca scop crearea
25.12.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectulHotărîrii de Guvern "Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele pentru asigurarea protecţiei de sănătate a angajaţilor şi populaţiei împotriva riscurilor legate de funcţionarea staţiilor de alimentare cu carburanţi"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministeului Sănătății Republicii Moldova de a veni cu un aviz la proiectul Hotărîrii de Guvern "Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele pentru asigurarea protecţiei de sănătate a angajaţilor şi populaţiei
23.12.2014     
     
CALM solicita opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative și proiectul hotărîrii de Guvern privind ”Registrul actelor locale”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative și proiectul hotărîrii de Guvern privind ”Registrul
22.12.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG privind modificarea și completarea unor HG în scopul asigurării Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul HG privind modificarea și completarea unor HG în scopul asigurării Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007.
04.12.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 18 octombrie 2007”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 18 octombrie
28.11.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii de Guvern ”cu privire la abrogarea unor acte normative”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii de Guvern ”cu privire la abrogarea unor acte normative”.Autorii menționează în nota informativă că consideră oportună abrogarea actelor
14.11.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind Analiza Impactului de reglementare și proiectul Regulamentului privind procedurile de achiziție ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe în diverse domenii (inclusiv apa și canalizarea)
În adresa CALM a parvenit o soliciare din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică de a veni cu un aviz asupra Analizei Impactului de reglementare și proiectul Regulamentului privind procedurile de achiziţii ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor
05.11.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind studiul SIA ”ROITE” (OS I 18-1)
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova de a veni cu o opinie privind studiul SIA ”ROITE” (OS I 18-1).Prezentul document este primul document final (OS I 018-1) al misiuni de consultanţă
05.11.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea proiectului Legii privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz la proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea proiectului Legii privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic.În nota informativă
24.10.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind aplicabilitatea Legii drumurilor
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor de a veni cu o opinie privind aplicabilitatea Legii drumurilor.În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința
24.10.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.278 din 16.03.2006
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Finanțelor Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.278 din 16.03.2006 (Regulamentul privind modul de creare și utilizare a mijloacelor
24.10.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Ordinului ministrului mediului pentru aprobarea Ghidului pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru proiectele de apă și apă uzată
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz la proiectul Ordinului ministrului mediului pentru aprobarea Ghidului pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru proiectele de apă și apă uzată.În nota informativă se menționează că Proiectul Ghidului
24.10.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii cu privire la condominiu
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor de a veni cu un aviz la proiectul legii cu privire la condominiu. În nota informativă este stipulat că temeiul elaborării proiectului de lege cu privire la condominiu. Temei pentru
24.10.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii nr.249 din 27.06.2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul legii nr.249 din 27.06.2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.În nota informativă
21.10.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii nr.301 din 18.07 2014 pentru completarea și modificarea Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare (art.16, 27, 31)
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru completarea și modificarea Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de
21.10.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii nr.314 din 23.07.2014 privind statutul municipiului Bălți
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul legii nr.314 privind statutul municipiului Bălți. În nota informativă se menționează că la data
21.10.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii nr.340 din 02.09.2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul legii nr.340 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8,
21.10.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii cu privire siguranța infrastructurii hidrotehnice
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenției Apele Moldovei de a veni cu un aviz la proiectul legii cu privire siguranța infrastructurii hidrotehnice. Proiectul dat stabileşte cadrul legal în domeniul siguranţei infrastructurii hidrotehnice, cu scopul de a reduce consecinţele negative ale
17.09.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instrucţiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Instrucţiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi
10.09.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu o opinie privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi
03.09.2014     
     
1 2 3 4 »»