Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Programului de Dezvoltare Strategică 2014-2016 a Inspecţiei financiare
în adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Inspecției Financiare de a veni cu un aviz privind proiectul Programului de Dezvoltare Strategică 2014-2016 a Inspecţiei financiare.
30.12.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul de stabilire și plata a alocatiilor lunare de stat unor categorii de populație
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul de stabilire și plata a alocatiilor lunare de stat unor categorii de populație
30.12.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul Ghidului privind instruirea, practica de specialitate si activitatea consilierilor de familie.
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Ghidului privind instruirea, practica de specialitate si activitatea consilierilor de familie.
30.12.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Inspectoratului pentru reglementarea regimului funciar și geodezie
În adresa CALM a pavrvenit o solicitare de aviz din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Inspectoratului pentru reglementarea regimului funciar și geodezie si analiza impactului de reglementare.
13.12.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul Hotăririi Guvernului Republicii Moldova ”Cu privire la modificarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor Republicii Moldova de a veni cu o opinie privind proiectul Hotăririi Guvernului Republicii Moldova ,,Cu privire la modificarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări".
11.12.2013     
CALM solicită oponia membrilor privind proiectul de lege nr.441 privind modificarea și completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Comisiei Parlamentare Administrație Publică și Dezvoltare Regională asupra proiectului de lege nr.441 cu privire la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative. În acest sens, potrivit autorilor proiectului, acesta este elaborat întru asigurarea principiului proporționalității și vine să stabilească salarii raportate la nivelul competențelor la complexitatea activității desfășurate  și la gradul de responsabilitate plasînd Comisia Națională de Integritate alături de instituțiile publice cu atribuții de control, ținînd cont de
10.12.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege nr. 460 din 15.11.2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Comisiei Parlamentare Administrație Publică și Dezvoltare Regională asupra proiectului de lege nr. 460 din 15.11.2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative. (Legea nr. 436 APL, Legea cadastrului nr. 1543, Legea nr. 198 cu privire la arenda în agricultură).
03.12.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative.
28.11.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind indemnizațiile adresate copiilor
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul de lege privind indemnizațiile adresate copiilor.
26.11.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Comisiei Parlamentare Administrație Publică și dezvoltare regională de a veni cu un aviz privind proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative ce țin de punerea în aplicare a Legii cu privire la Comisia Națională de Integritate.
21.11.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul Legii privind modificarea Legii nr.272 din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind Proiectul Legii privind modificarea Legii nr.272 din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă
13.11.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Strategiei pentru protecția copilului și familiei pentru perioada 2014 – 2020
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de a venit cu un aviz privind Proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Strategiei pentru protecția copilului și familiei pentru perioada 2014 – 2020.
13.11.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărâre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului de reformarea serviciilor publice pentru anii 2014-2016”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de stat a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind Proiectul de hotărâre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului de reformarea serviciilor publice pentru anii 2014-2016”.
13.11.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Consiliului Concurenței „Cu privire la aprobarea unor acte normative privind ajutoarele de stat sectoriale.”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Consiliului Concurenței de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Consiliului Concurenței „Cu privire la aprobarea unor acte  normative privind ajutoarele de stat sectoriale.”Potrivit autorilor proiectul dat are ca scop crealea
29.10.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în vederea armonizării legislației naționale la prevederile Legii nr.5 din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii de a veni cu un aviz privind Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în vederea armonizării legislației naționale
28.10.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul pentru modificarea si completarea unor acte legislative care se refera la dezvoltarea parteneriatelor locale si incurajarea implementarii cooperarii intercomunitare
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul pentru modificarea si completarea unor acte legislative care se refera la dezvoltarea parteneriatelor locale si incurajarea implementarii cooperarii intercomunitare.În acest context,
28.10.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Codului funciar
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Codului funciar.În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL
28.10.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naționale de mediu pentru anii 2013-2023
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naționale de mediu pentru anii 2013-2023. Strategia Naţională de Mediu este un document de planificare strategică pe
22.10.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Ordinului ministerial cu privire la aprobarea Celor mai bune tehnici disponibile privind deversările industriale directe
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Ordinului ministerial cu privire la aprobarea celor mai bune tehnici disponibile privind deversările industriale directe. Odată cu aprobarea Legii apelor nr.272 din 23.12.2011, Republica Moldova şi-a propus să creeze o listă nouă pentru cele mai bune tehnici disponibile privind deversările industriale directe.Astfel, art. 36, alin. (2) din Legea apelor nr.272 din 23.12.2011 prevede expres că, conţinutul celor mai bune tehnici disponibile se aprobă
21.10.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Ghidului pentru elaborarea Master Planului de alimentare cu apă și sanitație în Republica Moldova
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a venit cu un aviz privind proiectul Ghidului pentru elaborarea Master Planului de alimentare cu apă și sanitație în Republica Moldova. Master Planul de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie
21.10.2013     
     
1 2 3 4 »»