Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

CALM solicită membrilor de a veni cu o opinie în privința Proiectului Strategiei de Descentralizare în Sectorul Educaţiei
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Educației a Republicii Moldova de a examina și de a veni cu o opinie în privința proiectului Proiectului Strategiei de Descentralizare în Sectorul Educaţiei.
21.12.2012     
CALM solicită opinia membrilor în privința proiectul legii pentru modificarea și completarea legii privind administrația publică locală (art.26, 31)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională din cadrul Parlamentului Republicii Moldova de a examina și de a veni cu un aviz în privința proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 (publicată 09.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 32-35, art. Nr. 116), nr.2876 din 30.11.2012.
21.12.2012     
     
CALM solicită opinia membrilor în privința proiectului Hotărîrii de Guvern "Despre unele măsuri privind crearea sistemului informațional "Registrul obiectelor de infrastructura tehnico-edilitară"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru de a examina și de a veni cu o opinie în privința proiectului Hotărîrii Guvernului "Despre unele măsuri privind crearea sistemului informațional Registrul obiectelor de infrastructura tehnico-edilitară".
14.12.2012     
CALM solicită opinia membrilor în privința inițiativei legislative de modificare şi completare a legilor nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 și nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a examina și de a veni cu o opinie în privința proiectelor de lege cu privire la modificarea şi completarea legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 și a legii privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006. 
13.12.2012     
     
CALM solicită opinia membrilor în privința proiectului de lege înregistrat în parlament cu nr. 2309
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de a examina și de a veni cu o opinie în privința proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, înregistrat în parlament cu nr. 2309 din 25.10.2011. 
12.12.2012     
CALM solicită opinia membrilor cu privire la proiectul Hotărîrii de Guvern „Despre aprobarea regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective a subdiviziunilor/autorității publice”
În temeiul executării articolului 8 a Legii nr. 48 din 22 martie 2012 cu privire la sistemul de salarizare a funcționarilor publice, Cancelaria de Stat a expediat Congresului Autorităților Locale din Moldova spre examinare și avizare proiectulHotărîrii de Guvern „Despre aprobarea regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective a subdiviziunilor/autorității publice”.
21.11.2012     
     
CALM solicită opinia membrilor în privința proiectului de lege înregistrat în parlament cu nr. 2240
Comisia juridică a Parlamentului Republicii Moldova a solicitat Congresului Autorităților Locale din Moldova să examineze și să vină cu nu aviz în privința proiectului de lege înregistrat în parlament cu nr. 2240. Proiectul de lege în cauză prevede transmiterea către autoritățile administrației publice locale a competențelor privind asigurarea cu locuințe gratuite a tinerilor specialiști cu studii superioare și postuniversitare de rezindențiat, repartizați și angajați în cîmpul muncii în instituțiile publice (bugetare) din sate (comune).
16.10.2012