Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre de Guvern "Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează "în unele hotărîri ale Guvernului"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova de a veni cu cu un aviz privind proiectul de hotărîre de Guvern "Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează "în unele hotărîri ale Guvernului".În
05.09.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior ș.a.)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Economiei  de a veni cu cu un aviz privind  proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior ș.a.) .În
02.09.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Horărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic pentru autorizarea lucrărilor de construcție”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Economiei de a veni cu cu un aviz privind proiectul Horărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic pentru autorizarea lucrărilor de construcție”.
02.09.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la statutul municipiului Chișinău
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Justiției de a veni cu un aviz privind proiectul de lege cu privire la statutul municipiului Chișinău.În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții
02.09.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii cu privire siguranța infrastructurii hidrotehnice
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenției Apele Moldovei de a veni cu un aviz la proiectul legii cu privire siguranța infrastructurii hidrotehnice. Proiectul dat stabileşte cadrul legal în domeniul siguranţei infrastructurii hidrotehnice, cu scopul de a reduce consecinţele negative ale
17.09.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instrucţiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Instrucţiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi
10.09.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu o opinie privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi
03.09.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea asistenței sociale, Legea ajutorul social, Codul Contravențional, Legea cu privire la serviciile sociale)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului  Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova  de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea asistentei sociale, Legea ajutorul social, Codul
03.09.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.133-XVI
03.09.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Ecologic Național
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Ecologic Național. În nota informativă se menționează că necesitatea elaborării prezentului
03.09.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de activitate a Echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului Național de Referire
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului muncii, protecției sociale și familiei al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de activitate a Echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului Național de Referire.
06.09.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii cu privire la condominiu
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor de a veni cu un aviz privind proiectul legii cu privire la condominiu.
05.09.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul Codului de procedură administrativă
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Guvernului Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Codului de procedura administrativă.
03.09.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Economiei al Republicii Moldova. Prin acest proiect se propune scutirea intreprinderilor administratoare si rezidentii parcurilor industriale de plata impozitului pe bunurile imobile, pentru imobilele aflate in cadrul parcurilor industriale si a taxelor locale pentru intreprinderile administratoare si rezidentii parcurilor industriale care isi desfasoara activitatea exclusiv in cadrul acestora, pe o perioada de 5 ani.
03.09.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii cu privire la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului muncii, protecției sociale și familiei al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul legii cu privire la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.
03.09.2013