Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru privind proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publica.Proiectul Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, stabilește modul
12.07.2018     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate special de atribuire a contractului de achiziţie publică.În nota informativă
30.07.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Finanțelor privind proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la iniţierea şi desfăşurarea centralizată a procedurilor de achiziţii publice.În nota informativă se menționează că proiectul Regulamentului cu privire la inițierea și
30.07.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia populaţiei de acţiunea cîmpurilor electromagnetice emise de obiectivele radiotehnice
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Sănătății, privind proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia populaţiei de acţiunea cîmpurilor electromagnetice emise de obiectivele radiotehnice.În nota informativă se menționează că Prezentul Regulament stabileşte
20.07.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2017 – 2018
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2017 – 2018.În nota informativă se menționează că proiectul Hotărârii Guvernului
20.07.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotaririi de Guvern "Pentru modificarea si completarea Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social"
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova privind proiectul hotaririi de Guvern "Pentru modificarea si completarea Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social". În nota informativă se menționează că prezentul
18.07.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Listei deșeurilor
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Mediului, privind proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Listei deșeurilor.În nota informativă se menționează că Prin proiectul hotărârii Guvernului se urmăreşte aprobarea Listei deşeurilor, fapt ce va constitui unul din elementele
12.07.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 2017-2021
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Justiției de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 2017-2021.În nota informativă se menționează că Planul naţional
10.07.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la aprobarea cerinţelor pentru darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Economiei de a veni cu un aviz privind proiectul HG cu privire la aprobarea cerinţelor pentru darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase. În nota informativă se menționează că proiectul HG este elaborat
10.07.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Fiscal)
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor de a veni cu un aviz privind proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Fiscal).În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi
10.07.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărâre a Guvernului "Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni (2017-2020) privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare"
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul de hotărâre a Guvernului "Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni (2017-2020) privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste
06.07.2017     
CALM solicită opinia membrilor săi si reprezentanților APL privind proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea regulamentului privind cerinţele de epurare a apelor uzate în localităţile urbane şi rurale.
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea regulamentului privind cerinţele de epurare a apelor uzate în localităţile urbane şi rurale.
16.07.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova. Strategia AAS se bazează pe documente cheie aprobate la nivel naţional, cum sunt Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (revizuite în anul 2007), Strategia Naţională de Dezvoltare 2008-2011, Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 2010-2012, ţintele şi termenele de implementare din cadrul Protocolului Apa şi Sănătatea, aprobat prin ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi Ministrului Mediului (20.10.2010).
16.07.2013     
CALM solicită opinia membrilor în privința proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova de a veni cu un aviz în privința proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
02.07.2013