Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Finanțelor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.În
23.06.2018     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2023 privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Mediului, privind proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2023 privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova. Potrivit autorilor, proiectul
22.06.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 406 din 2 iunie 2014
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei privind proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 406 din 2 iunie 2014.În nota informativă
20.06.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Mediului, privind proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu
19.06.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului cu privire la declararea utilității publice pentru lucrările de interes comun al mai multor raioane și/sau municipii pentru terenul cu suprafața de 24,6949 ha din extravilanul comunei Țânțăreni, r-nul Anenii Noi
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Mediului, privind proiectul hotărârii Guvernului cu privire la declararea utilității publice pentru lucrările de interes comun al mai multor raioane și/sau municipii pentru terenul cu suprafața de 24,6949 ha din
19.06.2017     
Proiectul HG cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1001 din 10 decembrie 2014 cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informational „Registrul solurilor Republicii Moldova”
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare privind proiectul HG cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1001 din 10 decembrie 2014 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informational „Registrul solurilor Republicii Moldova”.În
17.06.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii Guvernului ,,Cu privire la transmiterea sistemelor de irigare și sistemelor de desecare și a bunurilor accesorii în proprietatea publică, domeniul public al unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea”
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului de a veni cu un aviz privind proiectul proiectul hotărârii Guvernului ,,Cu privire la transmiterea sistemelor de irigare și sistemelor de desecare și a bunurilor accesorii în proprietatea publică, domeniul public
06.06.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotăririi de Guvernul cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului de a veni cu un aviz privind proiectul hotăririi de Guvernul cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996.Potrivit autorilor, proiectul legii
06.06.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instrucțiunii cu privire la modul de elaborare și conținutul documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova privind proiectul Instrucțiunii cu privire la modul de elaborare și conținutul documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile.Instrucţiunea dată reglementează procedura de executare a
06.06.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instructiunii cu privire la modul de executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova privind proiectul Instrucțiunii cu privire la modul de elaborare și conțonutul documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile.Prezenta Instrucţiune stabileşte modul de executare a
05.06.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „privind aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosirea, exploatarea și administrarea locuințelor ”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului „privind aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosirea, exploatarea și administrarea locuințelor ”.În
03.06.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului Urbanismului şi Construcţiilor
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor de a veni cu un aviz privind proiectul Codului Urbanismului şi Construcţiilor.În nota informativă se menționează că, pe lîngă corelarea actelor normative care reglementează aceste domenii,
25.06.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de instrucțiune provizorie privind modul de completare, eliberare şi păstrare a Titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren MD:RM-36-02-04-97
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul de instrucțiune provizorie privind modul de completare, eliberare şi păstrare a Titlului de autentificare a
21.06.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii privind delimitarea proprietăţii publice
În adresa a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul legii privind delimitarea proprietăţii publice. În nota informativă se menționează că necesitatea elaborării proiectului de lege rezultă și din faptul, că actuala Lege privind terenurile
21.06.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la condominiu
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor de a veni cu un aviz repetat privind proiectul de lege cu privire la condominiu. În nota informativă se menționează că temeiul pentru elaborarea proiectului de lege
21.06.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii cu privire la Infrastructura Națională de Date Spațiale
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul legii cu privire la Infrastructura Națională de Date Spațiale.În nota informativă se menționează că, proiectul Legii cu privire
30.06.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin HG nr. 834 din 13.09.2010
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul HG „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin HG nr. 834 din 13.09.2010.Proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind modificarea
30.06.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind apărarea împotriva incendiilor, legea cu privire la protecţia civilă, Legea privind descentralizarea administrativă, Legea privind administraţia publică locală şi legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă))
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, de a veni cu un aviz privind proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind apărarea împotriva incendiilor, legea cu privire la
30.06.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind deşeurile
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind deşeurile.În nota informativă se menționează că, Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind deşeurile prevede stabilirea
30.06.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Lege privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Lege privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic.Potrivit autorilor, proiectul Hotărîrii
30.06.2015     
     
1 2 »»