Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.În nota informativă a
05.05.2018     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului Practic C.01.02:2017 Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor de a veni cu un aviz privind proiectul Codului Practic C.01.02:2017 Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități.În nota informativă
20.05.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între entitățile publice și terți
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între entitățile
19.05.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2017-2022
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova privind proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie
13.05.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului "Privind aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in Regulamentul cu privire la modul de stabilire si plata a ajutorului social".
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova privind proiectul hotărîrii Guvernului "Privind aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in Regulamentul cu privire la modul de stabilire si plata a
12.05.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la completarea punctului I din Hotărârea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova.
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz privind proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la completarea punctului I din Hotărârea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă
12.05.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Comisiei parlamentare agricultură și industrie alimentară privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.În nota informativă se menționează că necesitatea
12.05.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății, de a veni cu un aviz privind proiectul Legii pentru completarea unor acte legislative.
26.05.2016     
     
Proiectul Strategiei de reformă a Administrației publice pentru anii 2016-2020
Fișier:Proiectul Strategiei de reformă a Administrației publice pentru anii 2016-2020
12.05.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul documentului normativ în construcții: NCM C 01.03:2016 „Proiectarea construcţiilor pentru școli de învățămînt general" (va înlocui NCM C 01.03-2000)”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de a veni cu un aviz privind proiectul documentului normativ în construcții: NCM C 01.03:2016 „Proiectarea construcţiilor pentru școli de învățămînt general" (va înlocui NCM C 01.03-2000)”.În nota informativă
10.05.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la biblioteci, după introducerea modificărilor și completărilor parvenite
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Culturii de a veni cu un aviz privind proiectul legii cu privire la biblioteci, după introducerea modificărilor și completărilor parvenite.În nota informativă se menționează că, finalităţile urmărite de noile reglementări propuse de proiectul Legii
10.05.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii de Guvern Cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2016-2020
În adresa CALM a parvenit o solicitare in partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii de Guvern Cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe
10.05.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul Protocolului pentru modificarea și completarea Acordului cu privire la recunoaşterea reciprocă a înlesnirilor şi garanţiilor acordate participanţilor şi invalizilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei participanţilor la acţiunile de luptă pe teritoriile altor state, familiilor militarilor căzuţi în luptă din 15 aprilie 1994
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Protocolului pentru modificarea și completarea Acordului cu privire la recunoaşterea reciprocă a înlesnirilor şi garanţiilor acordate participanţilor şi invalizilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei, participanţilor la acţiunile de luptă pe teritoriile altor state, familiilor militarilor căzuţi în luptă din 15 aprilie 1994, elaborat în cadrul şedinţei grupului de lucru din perioada 13-14 noiembrie 2014 la sediul Comitetului executiv al C.S.I. în or. Minsk.
19.05.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul de lege cu privire la exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.Proiectul respectiv are drept scop
19.05.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi.
19.05.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în vederea aducerii în concordanţă cu Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în vederea aducerii în concordanţă cu Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014.
19.05.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Economiei de a veni cu un aviz privind proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.În nota informativă se menționează că necesitatea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea
27.05.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii nr.181 din 15 mai 2014 pentru completarea art.11 din legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ teritorială a Republicii Moldova
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de veni cu un aviz privind proiectul legii nr.181 din 15 mai 2014 pentru completarea art.11 din
27.05.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind proiectul legii nr.148 din 10.04.2014 privind completarea Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de veni cu un aviz privind proiectul legii nr.148 din 10.04.2014 privind completarea Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind
27.05.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii nr.121 din 24.03.2014 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de veni cu un aviz privind proiectul legii nr.121 din 24.03.2014 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
27.05.2014     
     
1 2 »»