Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul NCM B.01.02:2016 Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului et IV (PA)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de a veni cu un aviz privind proiectul NCM B.01.02:2016 Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului et
26.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului de a veni cu un aviz privind proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor.În proiect se menționează că prevederile prezentului Regulament-tip sînt destinate pentru întocmirea regulamentelor de exploatare
26.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul pentru modificarea și completarea Legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr. 91 - XVI din 5 aprilie 2007
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul pentru modificarea și completarea Legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr. 91 - XVI din 5 aprilie 2007În nota informativă se
26.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instrucţiunii privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Agenţieii Relaţii Funciare şi Cadastru privind proiectul Instrucţiunii privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii.În proiect se menționează faptul că Prezenta Instrucţiune a fost elaborată în conformitate cu Legea
25.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de lucrări
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de lucrări.În nota informativă se menționează că prezentul Regulament vină să stabilească un mecanism
25.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere.În nota informativă se menționează că Regulamentul menţionat stabileşte modul de
25.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții.În nota informativă se menționează că, proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului
25.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri.În nota informativă se menționează că Regulamentul menţionat
25.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică
25.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentui-tip de exploatare a lacurilor de acumulare și iazurilor
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz la proiectul Regulamentui-tip de exploatare a lacurilor de acumulare și iazurilor.În proiect se menționează că, Prevederile prezentului Regulament-tip sînt destinate pentru...
08.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul INSTRUCŢIUNII cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul INSTRUCŢIUNII cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale.Potrivit autorilor, prezentul proiect stabileşte modul de elaborare și actualizare
06.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii muzeelor în redacție nouă
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Culturii de a veni cu un aviz privind Proiectul Legii muzeelor în redacție nouă.În nota informativă se menționează că, Proiectul Legii muzeelor vine să răspundă provocărilor și problemelor identificate în domeniul muzeal al
05.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Programului de stat privind salvgardarea obiceiului Colindatul de ceată bărbătească, inclus în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Culturii de a veni cu un aviz privind Proiectul Programului de stat privind salvgardarea obiceiului Colindatul de ceată bărbătească, inclus în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii.În nota informativă
05.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului practic în construcţii CP D 02.22-2016 ”Regulament privind lucrările de stabilizare a pămînturilor cu stabilizatori pe bază de compuși organici naturali polienzimici”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor de a veni cu un aviz privind proiectul Codului practic în construcţii CP D 02.22-2016.În nota informativă se menționează că Codul practic în construcţii CP D 02.22-2016 ”Regulament privind
05.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii privind concesiunile de lucrări și servicii
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Economiei Republicii Moldova, de a veni cu aviz privind proiectul legii privind concesiunile de lucrări și servicii.În nota informativă se menționează că Proiectul legii privind concesiunile de lucrări și servicii  a fost
05.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul de lege pentru completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008.
08.04.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Ordinului ministrului mediului cu privire la aprobarea metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură a sectorului de alimentare cu apă şi sanitaţie
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Ordinului ministrului mediului cu privire la aprobarea metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură a sectorului de alimentare cu apă şi sanitaţie.
07.04.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Ordinului ministrului mediului cu privire la aprobarea Ghidului de întocmire a Planului de Siguranţă a Apei pentru un sistem public de alimentare cu apă
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Ordinului ministrului mediului cu privire la aprobarea Ghidului de întocmire a Planului de Siguranţă a Apei pentru un sistem public de alimentare cu apă
07.04.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor referitoare la Proiectul HG „Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin HG nr. 245 din 04.03.2008.”
Proiectul HG „Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin HG nr. 245 din 04.03.2008.”
07.04.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru de a veni cu un aviz privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative - Reglementarea de stat a regimului proprietatii funciare, cadastrul funciar de stat si monitoringul de stat, Codul Funciar, Codul Contraventional, Cadastrul bunurilor imobile, Controlul de stat asupra activitatii de intreprinzator.
17.04.2014     
     
1 2 »»