Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 2016
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1016 din 01 septembrie 2016.În nota informativă se menționează că Proiectul Hotărîrii Guvernului
27.04.2018     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii privind proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării.În nota informativă se menționează că, Proiectul de lege pentru
21.04.2018     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii de pentru modificarea și completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Comisiei Parlamentare ”Comisia administrație publică„ privind proiectul legii de pentru modificarea și completarea unor acte legislative.În nota informativă se menționează că prezentul proiect vine sa aducă în concordanță cadrul
20.04.2018     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.În nota informativă se menționează că
17.04.2018     
     
CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului Actelor Permisive
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive.În nota informativă se menționează că Regulamentul cu privire la
13.04.2018     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive.În nota informativă a proiectului se menționează că proiectul
13.04.2018     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul NCM B.01.02:2016 Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului et IV (PA)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de a veni cu un aviz privind proiectul NCM B.01.02:2016 Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului et
26.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului de a veni cu un aviz privind proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor.În proiect se menționează că prevederile prezentului Regulament-tip sînt destinate pentru întocmirea regulamentelor de exploatare
26.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul pentru modificarea și completarea Legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr. 91 - XVI din 5 aprilie 2007
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul pentru modificarea și completarea Legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr. 91 - XVI din 5 aprilie 2007În nota informativă se
26.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Instrucţiunii privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Agenţieii Relaţii Funciare şi Cadastru privind proiectul Instrucţiunii privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii.În proiect se menționează faptul că Prezenta Instrucţiune a fost elaborată în conformitate cu Legea
25.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de lucrări
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de lucrări.În nota informativă se menționează că prezentul Regulament vină să stabilească un mecanism
25.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere.În nota informativă se menționează că Regulamentul menţionat stabileşte modul de
25.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții.În nota informativă se menționează că, proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului
25.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri.În nota informativă se menționează că Regulamentul menţionat
25.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică
25.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Regulamentui-tip de exploatare a lacurilor de acumulare și iazurilor
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz la proiectul Regulamentui-tip de exploatare a lacurilor de acumulare și iazurilor.În proiect se menționează că, Prevederile prezentului Regulament-tip sînt destinate pentru...
08.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul INSTRUCŢIUNII cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul INSTRUCŢIUNII cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale.Potrivit autorilor, prezentul proiect stabileşte modul de elaborare și actualizare
06.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Legii muzeelor în redacție nouă
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Culturii de a veni cu un aviz privind Proiectul Legii muzeelor în redacție nouă.În nota informativă se menționează că, Proiectul Legii muzeelor vine să răspundă provocărilor și problemelor identificate în domeniul muzeal al
05.04.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Programului de stat privind salvgardarea obiceiului Colindatul de ceată bărbătească, inclus în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Culturii de a veni cu un aviz privind Proiectul Programului de stat privind salvgardarea obiceiului Colindatul de ceată bărbătească, inclus în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii.În nota informativă
05.04.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului practic în construcţii CP D 02.22-2016 ”Regulament privind lucrările de stabilizare a pămînturilor cu stabilizatori pe bază de compuși organici naturali polienzimici”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor de a veni cu un aviz privind proiectul Codului practic în construcţii CP D 02.22-2016.În nota informativă se menționează că Codul practic în construcţii CP D 02.22-2016 ”Regulament privind
05.04.2016     
     
1 2 »»