Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor Hotărîri ale Guvernului
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Afacerilor Interne de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor Hotărîri ale Guvernului.În nota informativă se menționează că luând în considerație fluxul mare de schimb al
27.02.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind descentralizarea administrativă – art.4; Legea privind administrația publică locală – art.14, 29, 43, 53)
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea comisiei parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvolare regională, mediu și schimbări climatice” privind proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind descentralizarea administrativă – art.4; Legea privind administrația publică locală – art.14, 29, 43,
27.02.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea Serviciului social integrat pentru persoane fara adapost si a standardelor minime de calitate
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova privind proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea Serviciului social integrat pentru persoane fara adapost si a standardelor minime de
09.02.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare și actualizare a metadatelor pentru seturile și serviciile de date spațiale
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare și actualizare a metadatelor pentru seturile
08.02.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Economiei Republicii Moldova privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător.În nota informativă se menționează că prezentul proiect este întocmit
06.02.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de HG cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 25 noiembrie 2013, pentru aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2018 de implementare a Strategiei de dezvoltare a comerțului interior pentru anii 2014-2020
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Economiei Republicii Moldova privind proiectul de HG cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 25 noiembrie 2013, pentru aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2018 de implementare
06.02.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind apărarea împotriva incendiilor – art.1, 10, 11, ș.a.; Legea cu privire la protecția civilă – art.8; ș.a.)
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea comisiei parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvolare regională, mediu și schimbări climatice” privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind apărarea împotriva incendiilor – art.1, 10, 11, ș.a.; Legea cu privire
06.02.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul cu privire la completările Anexei nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 și proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Economiei Republicii Moldova privind proiectul cu privire la completările Anexei nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 și proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
03.02.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.84; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.12)
În adresa CALM a parvenit o solicitare (repetată) din partea Comisiei Parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice” de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.84; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.12).
29.02.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii cu privire la statutul etnocultural al raionului Taraclia
În adresa CALM a parvenit o solicitare (repetată) din partea Comisiei Parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice” de a veni cu un aviz privind proiectul legii cu privire la statutul etnocultural al raionului Taraclia.În nota explicativă se menționează
29.02.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru completarea art.19 al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală
În adresa CALM a parvenit o solicitare (repetată) din partea Comisiei Parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice” de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru completarea art.19 al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică
24.02.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.1, 10'1, 10'2, 10'3, 10'4; Legea serviciilor publice de gospodărie comunală – art.10, 14, 15, ș.a.; ș.a. )
În adresa CALM a parvenit o solicitare (repetată) din partea Comisiei Parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice” de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația
24.02.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului "Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico–sanitare publice şi Contractului–tip de management al instituţiei medico–sanitare publice"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului "Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico–sanitare publice şi Contractului–tip de management al
12.02.2016     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului SIA „Registrul ajutoarelor de stat”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Consiliului Concurenței de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului SIA „Registrul ajutoarelor de stat”.În nota informativă se menționează că crearea sistemului informational automatizat ”Registrul ajutoarelor de stat" este impusa de necesitatea creșterii transparentei în operațiunile de acordare a ajutorului de stat, contribuind în acest mod la minimizarea impactului negativ al ajutorului de stat asupra concurentei și a comerțului international, precum și adaptarea legislației Republicii
11.02.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Codului Silvic al Republicii Moldova
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Codului Silvic al Republicii Moldova.
26.02.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii privind deținerea și protecția animalelor de companie
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea deputatului în Parlament dl Valeriu Streleț de a veni cu un aviz privind proiectul legii privind deținerea și protecția animalelor de companie.
07.02.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului model cu privire la întreprinderea municipală (ref: cooperarea intercomunitară)
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului model cu privire la întreprinderea municipală.
07.02.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 27.04.1997
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Comisiei Parlamentare Administrație Publică și Dezvoltare Regională asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 27.04.1997 Autorii proiectului menționează că prin prezenta propunere legislativă, în vederea abrogării prevederilor prin care au fost stabilite cote maxime la unele taxe și anulate unele taxe locale.
07.02.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii nr.17 din 24 ianuarie 2014 pentru modificarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Comisiei Jurdice Numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul legii nr.17 din 24 ianuarie 2014 pentru modificarea unor acte legislative - modificarea Legii statutul alesului local, Legea contenciosului administrativ, Regulamentul cadru privind constituirea si funcționarea consiliilor locale și raionale, Legea privind descentralizarea administrativă și Codul contraventional.
05.02.2014     
CALM solicită opinia membrilor în privința proiectului Ghidului de Comunicare pentru APL elaborat în cadrul proiectului de susținere a autorităților locale din Moldova (USAID)
Proiectul Ghidului de Comunicare pentru APL elaborat în cadrul proiectului de susținere a autorităților locale din Moldova (USAID).Acesta este adresat autoritarilor locale atât urbane cit și rurale, și se referă atât la comunicarea interna, cit si la comunicarea instituției cu cetățenii. De asemenea Ghidul include o serie de anexe.
28.02.2013     
     
1 2 »»