Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie  
CALM solicită opinia membrilor proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor (număr unic 219/MECC/2018), autor – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat privind proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor (număr unic 219/MECC/2018), autor – Ministerul Educației, Culturii și
14.12.2018     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023 (număr unic 215/MADRM/2018).
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat privind proiectul PHG pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023 (număr unic 215/MADRM/2018).
14.12.2018     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul PHG cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 273/2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către Agenția „Moldsilva” și Regulamentului cu privire la modul de formare și direcțiile de utilizare a mijloacelor speciale (număr unic 213/MADRM/2018).
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat privind proiectul PHG cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 273/2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către Agenţia „Moldsilva”
14.12.2018     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 (număr unic 204/MAI/2018), autor – Ministerul Afacerilor Interne.
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat privind proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 (număr unic 204/MAI/2018),
14.12.2018     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre pentru aprobarea structurii și efectivului-limită a Inspectoratului General de Carabinieri și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcţionarea Comandamentului General al Inspectoratului General de Carabinieri (număr unic 203/MAI/2018)
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat  privind proiectul de hotărîre pentru aprobarea structurii și efectivului-limită a Inspectoratului General de Carabinieri și a Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Comandamentului General al Inspectoratului
14.12.2018     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (număr unic 202/MAI/2018)
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat privind proiectul de hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (număr unic 202/MAI/2018) autor – Ministerul Afacerilor Interne. În nota informativă se menționează că la 25.10.2018, Parlamentul
14.12.2018     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de Învățământ general"
Ministerul Educației, Culturii  și  Cercetării  a expediat în adresa Congresului Autorităților Locale din Moldova spre reavizare proiectul Hotărârii de Guvern "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de Învățământ general", elaborat în conformitate cu
30.12.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.95 (Proiectul nr. 446) şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Proiectul nr. 448)
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea comisiei parlamentare ”Comisia protecţie socială, sănătate şi familie” privind proiectele de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.95 (Proiectul nr. 446) şi proiectul de Lege pentru modificarea
07.12.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.279, 280, 287; Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI al Codului fiscal – art.4; ș.a.)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.279, 280, 287; Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI
06.12.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea Programului Naţional de Imunizări pentru anii 2016 – 2020"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea Programului Naţional de Imunizări pentru anii 2016 – 2020"În nota informativă se menționează că, reieşind din necesitatea
06.12.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 (art.2731, 398, 400, 400'1)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 (art.2731, 398, 400, 400'1).În nota informativă se menționează că, prezentul
05.12.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului "pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico–sanitare publice şi Contractului–tip de management al instituţiei medico–sanitare publice"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului "pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico–sanitare publice şi Contractului–tip de management al
05.12.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi control a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi control a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.În nota
05.12.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii de Guvern ”Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de învăţământ preşcolar”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministeului Sănătății Republicii Moldova de a veni cu un aviz la proiectul Hotărîrii de Guvern ”Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de învăţământ preşcolar”.Potrivit autorilor, prezentul act normativ are ca scop crearea
25.12.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectulHotărîrii de Guvern "Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele pentru asigurarea protecţiei de sănătate a angajaţilor şi populaţiei împotriva riscurilor legate de funcţionarea staţiilor de alimentare cu carburanţi"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministeului Sănătății Republicii Moldova de a veni cu un aviz la proiectul Hotărîrii de Guvern "Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele pentru asigurarea protecţiei de sănătate a angajaţilor şi populaţiei
23.12.2014     
CALM solicita opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative și proiectul hotărîrii de Guvern privind ”Registrul actelor locale”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative și proiectul hotărîrii de Guvern privind ”Registrul
22.12.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG privind modificarea și completarea unor HG în scopul asigurării Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul HG privind modificarea și completarea unor HG în scopul asigurării Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007.
04.12.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Programului de Dezvoltare Strategică 2014-2016 a Inspecţiei financiare
în adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Inspecției Financiare de a veni cu un aviz privind proiectul Programului de Dezvoltare Strategică 2014-2016 a Inspecţiei financiare.
30.12.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul de stabilire și plata a alocatiilor lunare de stat unor categorii de populație
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul de stabilire și plata a alocatiilor lunare de stat unor categorii de populație
30.12.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul Ghidului privind instruirea, practica de specialitate si activitatea consilierilor de familie.
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Ghidului privind instruirea, practica de specialitate si activitatea consilierilor de familie.
30.12.2013     
     
1 2 »»