Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2019
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat privind proiectul de hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2019 (număr unic 157/MAI/2018), autor – Ministerul Afacerilor
24.11.2018     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (număr unic 155/MSMPS/2018)
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat privind proiectul de hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (număr unic 155/MSMPS/2018), autor autor – Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
23.11.2018     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la serviciile prestate de bibliotecile publice
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării de a veni cu un aviz la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la serviciile prestate de bibliotecile publice.În nota informativă se menționează că prezentul
20.11.2018     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 18 octombrie 2007”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 18 octombrie
28.11.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii de Guvern ”cu privire la abrogarea unor acte normative”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii de Guvern ”cu privire la abrogarea unor acte normative”.Autorii menționează în nota informativă că consideră oportună abrogarea actelor
14.11.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind Analiza Impactului de reglementare și proiectul Regulamentului privind procedurile de achiziție ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe în diverse domenii (inclusiv apa și canalizarea)
În adresa CALM a parvenit o soliciare din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică de a veni cu un aviz asupra Analizei Impactului de reglementare și proiectul Regulamentului privind procedurile de achiziţii ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor
05.11.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind studiul SIA ”ROITE” (OS I 18-1)
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova de a veni cu o opinie privind studiul SIA ”ROITE” (OS I 18-1).Prezentul document este primul document final (OS I 018-1) al misiuni de consultanţă
05.11.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative.
28.11.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind indemnizațiile adresate copiilor
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul de lege privind indemnizațiile adresate copiilor.
26.11.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Comisiei Parlamentare Administrație Publică și dezvoltare regională de a veni cu un aviz privind proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative ce țin de punerea în aplicare a Legii cu privire la Comisia Națională de Integritate.
21.11.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul Legii privind modificarea Legii nr.272 din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind Proiectul Legii privind modificarea Legii nr.272 din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă
13.11.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Strategiei pentru protecția copilului și familiei pentru perioada 2014 – 2020
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de a venit cu un aviz privind Proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Strategiei pentru protecția copilului și familiei pentru perioada 2014 – 2020.
13.11.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de hotărâre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului de reformarea serviciilor publice pentru anii 2014-2016”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de stat a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind Proiectul de hotărâre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului de reformarea serviciilor publice pentru anii 2014-2016”.
13.11.2013     
CALM solicită opinia membrilor cu privire la proiectul Hotărîrii de Guvern „Despre aprobarea regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective a subdiviziunilor/autorității publice”
În temeiul executării articolului 8 a Legii nr. 48 din 22 martie 2012 cu privire la sistemul de salarizare a funcționarilor publice, Cancelaria de Stat a expediat Congresului Autorităților Locale din Moldova spre examinare și avizare proiectulHotărîrii de Guvern „Despre aprobarea regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective a subdiviziunilor/autorității publice”.
21.11.2012