Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii cu privire la sistemul de adrese
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea comisiei parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvolare regională, mediu și schimbări climatice” privind proiectul legii cu privire la sistemul de adrese.În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri,
18.01.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea despre Regulamentul cu privire la modul de soluționare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova – anexa; Legea privind principiile urbanismului
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea comisiei parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvolare regională, mediu și schimbări climatice” privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea despre Regulamentul cu privire la modul de soluționare a chestiunilor organizării
18.01.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărârii Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării.În nota informativă se menționează
16.01.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1259 din 12 noiembrie 2008
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor privind proiectul hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1259 din 12 noiembrie 2008.În nota informativă se menționează că, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
16.01.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului administrativ
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Comisiei juridice, numiri și imunități privind proiectul Codului administrativ.În nota informativă se menționează că proiectul de Cod administrativ este structurat în 3 părți și se urmărește îndeplinirea următoarelor obiective: - uniformizarea soluțiilor
16.01.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de persoane și bagaje
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor Republicii Moldova privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de persoane și bagaje.În nota informativă se menționează că proiectul respectiv are ca scop stabilirea cadrului
09.01.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul H.G pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autogări
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor Republicii Moldova privind proiectul H.G pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autogări.Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile dotare, amenajare şi de organizare a activităţii autogărilor şi reglementează
09.01.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea si completarea Codului educatiei al RM nr. 152 din 17 iulie 2014 (initiativa legislativa nr. 489 din 15 decembrie 2016)
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova privind proiectul de lege pentru modificarea si completarea Codului educatiei al RM nr. 152 din 17 iulie 2014 (initiativa legislativa nr. 489 din 15
09.01.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii de Guvern Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2017-2022
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova privind proiectul Hotărîrii de Guvern Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței
09.01.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG Privind modificarea si completarea Hotaririi de Guvern nr.133 din 24 februarie 2014
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Angenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova, de a veni cu un aviz privind proiectul HG Privind modificarea si completarea Hotaririi de Guvern nr.133 din 24 februarie 2014.În acest context, CALM solicită
09.01.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie 2014"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Afacerilor Interne de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie 2014".În nota informativă
09.01.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvemului ”Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip despre organizarea și functionarea Organului local de specialitate în domeniul invățămîntului”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Educației Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvemului ”Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip despre organizarea și functionarea Organului local de specialitate în domeniul invățămîntului” Potrivit autorilor
15.01.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea
23.01.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii privind delimitarea proprietății publice
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Economiei de veni cu un aviz privind proiectul legii privind delimitarea proprietății publice.Prezentul proiect de lege reglementează regimul juridic aplicabil proprietății publice, competentele autorităților administrației publice centrale și locale în procesul delimităriibunurilor proprietate publică, avînd în vedere interesul public național și intereselor publice a comunităților locale, interacțiunea și corelația acestora.În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să
02.01.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor săi în privința Avizului elaborat la proiectul de lege care prevede acordarea dreptului unei treimi de consilieri locali de a numi candidatura vice-primarului
Comisia administrație publică și dezvoltare regională din cadrul Parlamentului Republicii Moldova a venit cu o solicitare în adresa CALM de a examina și de a veni cu un aviz în privința proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 (publicată 09.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 32-35, art. Nr. 116), nr.2876 din 30.11.2012.
29.01.2013     
CALM solicită opinia membrilor cu privire la noul proiect al Hotarârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cadru de functionare a Birourilor Comune de Informații și Servicii
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova a solicitat Congresului Autorităților Locale din Moldova să examineze și să vină cu un aviz în privința noului proiect al Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cadru de funcționare a Birourilor Comune de Informații și Servicii.
18.01.2013     
     
CALM solicită membrilor să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința în privința proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, înregistrat în parlament cu nr.940 din 08.05.2012.
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de a examina și de a veni cu o opinie în privința proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, înregistrat în parlament cu nr.940 din 08.05.2012.  
16.01.2013     
CALM solicită membrilor să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința proiectului de lege cu privire la salubrizarea localităților
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de a examina și de a veni cu o opinie în privința proiectului de lege cu privire la salubrizarea localităților aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.475 din 4 iulie 2012 și înregistrat în Parlament cu numărul 1567. 
11.01.2013