Prima pagină | Studii și publicații

Studii și Publicații

Studiul de piață: INOVAȚIE ÎN MIGRAȚIA CIRCULARĂ

Necesitățile specifice ale migranților în dificultate reveniți de peste hotare

Cartografierea diasporei moldoveneşti în Italia, Portugalia, Franţa şi Regatul Unit al Marii Britanii

Mapping of the moldovan diaspora in Italy, Portugal, France and the United Kingdom

Moldovenii în Federaţia Rusă: profilul socioeconomic şi provocările de politici

Migrația forței de muncă şi remitențele în Moldova: Avântul a luat sfârşit?

Intra-Family Migration Decisions and Elderly Left Behind

Moldova: Emigration And Diaspora

Exodul de creiere: provocări, consecinţe, căi de acţiune

Ghidul Antreprenorului pe înţelesul tuturor

Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe

Социально-политическое влияние трудовой миграции в Молдове

Impactul Socio-Economic al Crizei Economice asupra Migraţiei şi Remiteţelor în Republica Moldova Primii Indicatori – Primăvara 2009

Analiza legăturii între comunităţile moldoveneşti de peste hotare (CMH) şi Moldova

Migration of highly skilled persons from developing countries: impact and policy responses

Молдавские трудовые мигранты в Европейском Союзе: Проблемы интеграции

Migration of highly skilled persons from developing countries: impact and policy responses

Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partnership Partner Countries Country report: Moldova

Noua politică migraționistă a Rusiei și impactul politic asupra Republicii Moldova

R A P O R T cu referire la analiza fenomenului de migrație a populației din Republica Moldova, inclusiv a cadrelor medicale

Școala secolului XXI, în condițiile creşterii migrației tinerilor peste hotare

Destinații prioritare pentru recunoașterea diplomelor medicale eliberate de instituțiile de învățământ medical din Republica Moldova

Migraţia cadrelor didactice din Moldova: brain gainsau brain waste?

Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi la muncă peste hotare

STUDIUL NAŢIONAL PRIVIND SITUAŢIA COPIILOR AFLAŢI ÎN DIFICULTATE ŞI A COPIILOR AI CĂROR PĂRINŢI SUNT PLECAŢI PESTE HOTARE

Recunoaşterea învăţării anterioare (RPL) pentru migranţii întorşi în Moldova: realităţi şi tendinţe

Traiectoria tinerilor basarabeni veniţi la studii în România – între mit şi realitate –

Opțiuni privind valorificarea remitențelor și economiilor emigranților pentru dezvoltarea Republicii Moldova

Options for harnessing emigrants’ remittances and savings for the development of the Republic of Moldova

Tendințe și Politici Migraționiste în Regiunea Mării Negre: cazurile r.Moldova, României și Ucrainei